Lønnsoppgjøret 2021 er i havn
Fra 1. april tilkommer en engangsutbetaling på 1075, inkluder feriepenger og sokkelkompensasjon. fra 1 juni legges det på lønnmatrisen (4A, 2b) 21.100.- inkluder sokkel og feriepenger, som også inkluderer det sentrale tillegget. Vedrørende 4A, 2b ...
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 
Info uke 17
En surrealistisk slutt på uken
Det helt utenkelige har skjedd, at hovedrotoren faller av og 13 oljekamerater brått blir revert bort. Familie og venner venter forgjeves på sine kjære, som ikke kommer tilbake etter endt offshorperiode. Våre tanker går til de etterlatte i denne tragiske helikopterulykken som fant sted  utenfor bergen. 
Alt annet blir ubetydelig i en slik sammenheng. Vi forventer at mynigheter finner årsaken bak en slik hendlese og tar grep som sikrer trygg offshorereise. 
Noe godt nytt i EMOU
Da er det bekreftet at Statoil forlenger kontrakten videre med COSL Promoter, det innebærer at 13 renholder og 9 kokker + en 50 % samt 3 Forpleiningsleder vil få trukket sine oppsigelser tilbake. Gledelig nyhet i trange tider, men trist at Statoil ikke trekker tilbake termineringen av Innovator og at får den med oss videre.
Oppstart Ivar Aasen
ESS offshore vil til sommeren begynne å bemanne Ivar Aasen og Safe Zephyrus og har sendt melding til alle med fortrinnsrett om de ønsker og arbeide. Vi håper på også at vi får Floatel Endurance slik at vi kan sysselsette enda flere av dem som har blitt oppsagt. Noen av oppdragene er for en kortere periode som vil vare en 4 til 6 måneder men det er da noe.

Streik i Hotel og restaurant
Klubben oppfordrer alle medlemmene som skulle gå forbi et hotell som er i streik, ta en tur bort til dem som streiker og ta en prat med dem og vis deres støtte. Dette er en gruppe som tjener 77 % av en industriarbeider lønn og er blant de lavest lønnet. Hvorfor skal ikke de kunne få samme rettigheter som mange andre har og kunne få forhandle lokalt.

Lønnsforhandlingene på NOG område starter 2 mai og på NR området 23 mai. Som det er under allelønnsoppgjør, ingen ting er ferdig , før alt er på plass. Det vil også være lite å melde om når forhandlingene pågår. Så det blir å følge med og lytte til media. Klubben vil så snart det er mulig komme med utfyllende informasjon rundt resultat og ev. brudd og videre strategi.

Håp for fremtiden
Selv om det er mørke skyer over næringen nå, fullføres pågående prosjekter for å være rustet når markedet snur. ESS fikk for noen uker siden forespørsel om å bistå i forbindelse med en gjennomgang av LQ på ett påbegynt prosjekt. Klubbene har hele tiden vært klar og tydelig på arbeidstakermedvirkning og et det er ansattes representanter som deltar og HVO ble denne gang involvert. Tilbakemeldingen derfra er at det fortsatt startes opp med planer om at dette skal de klare selv, men dessverre gjentar de samme utfordringene seg. En god plan startet med en grundig og sold gjennomgang av alle elementer av forpleiningsdrift, brukerne - sammen med eier og arkitekt. Da har en mulighet til å ivareta alle sider i forhold til fremtidig leveranse, og gjøre ting riktig fra starten. Når det er sagt kan mye endres, men langt fra alt. Det er kostbart å bygge om og kjøpe inne utstyr som ikke er funksjonelt og må byttes ut på sikt.


Med Vennlig hilsen
Per Holstein, Klubbleder 92096683
Trine Lise Grindevoll, Nestleder 93459789


 
   Del på:         
 
 
Annonser
Arkiv
 • Følg Landsmøte i Industri...
  Steam Live
 • Nytt forhandlingsmøte med...
  Klubbene var i forhandlinger med bedriften torsdag 16.03.17 angående ny særavtale. Vi er ikke helt i mål men d...
 • Klubbleder på befaring på...
  Industri Energi Sentralt besluttet å se nærmere på Cat – J riggen før den forlater verftet i Korea. I sa...
 • Små lyspunkte i barnsjen
  Markedet viser fortsatt ingen tegn til bedring og aktiviteten er fortsatt lav på de fleste av innretningene. O...
 • Ptil´s Oppsummering av ti...
  Ptil arrangerte 4 november en oppsummering av de funn som er gjort i forbindelse med revisjon av arbeidstakerm...
 • IE klubben støtter de str...
  Det er uhørt at Norsk olje og gass ved Karl Erik Schøtt-Pedersen prøver å bruker små forbund for å presse de s...
 • Enighet i meklingen på so...
  Industri Energi og Norsk olje og gass ble kl 03:55 natt til lørdag enige om et resultat som innebærer opprykk ...
 • Medling på sokkeloppgjøre...
  I går startet meklingen mellom IndustriEnergi og Norsk olje og gass på operatør-, boring-, og forpleiningsavta...
 • NR forhandlingene er star...
  Klubbleder er nå i Oslo under årets hovedforhandling med Norsk rederiforbund. Det blir ikke enkle forhandlinge...
 • OBF forhandlingene på NOG...
  NOG har bedt om en utsettelse av forhandlingene som skulle startet til uken. Det er det forståelse for i forbu...
 • En surrealistisk slutt på...
  Det helt utenkelige har skjedd, at hovedrotoren faller av og 13 oljekamerater brått blir revert bort. Familie ...
 • Eldre arbeidstakere på No...
  Klubben var på seminar med Safe og bedriften angående eldre arbeidstakere på Norsk sokkel. Etter 1. juli i år ...
 • Ytterligere behov for per...
  Klubben ble torsdag informert under drøftelser, at ESS dessverre må gå til nye permitteringer!
 • Statoil terminerer kontra...
  Det var en trist beskjed vi fikk rundt terminering av COSL Innovator og at kontrakten på COSL Promotor blir su...
 • Årsmøte 2016 avholdt i St...
  Vel blåst årsmøte og tillitsvalgt konferanse. Sammen med IE klubben i COOR ble det avholdt en flott konferanse...
 • Industri Energi klubben i...
  Mandag 22 februar flytter klubben til Forus Øst og adressen er da Forusparken 12. Kontoret ligger i 2 eta...
 • Permittering, og bruk av ...
  Industri Energi klubben er sterkt uenig om at bedriften bruker midlertidige personell når er har gått til perm...
 • Utfordrende tider
  Industri Energi klubben og Safe hadde møte med Ptil 03.02.16 hvor vi la frem de utfordringer som forpleiningsb...
 • ESS Support Service går t...
  Konklusjonen etter flere drøftelsesmøter med bedriften er permittering av 13 ansatte.
 • Årsmøte 2016 er lagt til ...
  Dato for årsmøte 2016 blir 24 februar, med påfølgende tillitsvalgt konferanse 24 og 25 på Choise energi Stavan...
IE-klubben, størst og ledende fagforeningen i ESS, - tilsluttet IndustriEnergi.
Organiserer alle ansatte innen selskapets områder, - på fast eller flytende plattform, støttetjenester onshore og offshore
Kabura Publisher   2.0  | levert av iT Løsninger no as